Toeristische

Informatiegids

Noord-Beveland

Privacyverklaring

 

Infogids Noord-Beveland, gevestigd aan Nieuweweg 1, 4491 PV Wissenkerke is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

 

Contactgegevens:

 

Infogids Noord-Beveland

Nieuweweg 1

4491 PV Wissenkerke

+31621642325

Danker van der Maas is de Functionaris Gegevensbescherming van Infogids Noord-Beveland.

Hij is te bereiken via reclame@infogidsnoordbeveland.nl

 

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Infogids Noord-Beveland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoons- en bedrijfsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

- IBAN nummer

 

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Infogids Noord-Beveland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of infogids

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Infogids Noord-Beveland verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn

 

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Infogids Noord-Beveland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Infogids Noord-Beveland vindt uw privacy belangrijk! Daarom verklaren wij dat de gegevens die u ons hebt verstrekt enkel en alleen worden gebruikt ten behoeve van verwerking van reserveringen voor in de infogids en vragen. De functionaris houdt uw gegevens bij en wijzigt deze alleen als u dat nodig acht.

Alle nieuwe aanmeldingen via ons contactformulier komen rechtstreeks bij de functionaris, die er zorgvuldig mee omgaat. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden.

 

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Infogids Noord-Beveland gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Infogids Noord-Beveland gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Infogids Noord-Beveland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar redactie@infogidsnoordbeveland.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Infogids Noord-Beveland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Infogids Noord-Beveland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met redactie@infogidsnoordbeveland.nl

Algemene voorwaarden